7/16/2554

ชีวิตคู่ที่มั่นคงอบอุ่น

ชีวิตคู่ที่มั่นคงอบอุ่น
และอบอวนไปด้วยความรักและความเข้าใจจะกลายเป็นแหล่งพลังใจพลังกายอันสำคัญให้
เรายืนหยัดอยู่ได้กันอย่างมีความสุขด้วยหลักการง่าย ๆ คือ ยกย่อง ยินยอม
ยืดหยุ่น แยกแยะ และยืนหยัด
ปัจจุบันในสภาวะสภาพแวดล้อมที่การดำเนินชีวิตนั้นยากลำบากกว่าในอดีต
ครอบครัวที่มั่นคงเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเข้าใจ
เป็นเสมือนขุมพลังหล่อเลี้ยงและสร้างแรงใจให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มีความสุข และมีความหวังเพื่ออนาคตในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ยุคใหม่หลักการ
"5 ย." จึงเป็นหลักเบื้องต้นของครอบครัว
ยกย่อง
สำหรับคู่ชีวิตการยกย่องให้เกียรติกันและกันมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
การรู้จักยกย่องคู่ชีวิตบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งต่อหน้าและลับหลังนั้น
จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา
แม้ไม่รู้ว่าจะใช้วาจาพูดยกย่องอย่างไร
เบื้องต้นคือต้องไม่นำเอาสามีหรือภรรยาไปพูดคุยอย่างสนุกปากเพราะหากใครได้
ยินจะเข้าใจว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่ให้เกียรติกันและกัน
ยินยอม
รู้จัก ยินยอม เออออ ตามใจอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง เพราะคน 2
คนที่มาจากที่ต่างกัน แล้วมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ย่อมมีสักครั้งหรือหลายครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน
ในขณะที่การอยู่ร่วมกันนั้นมีหลายเรื่องที่ทั้งคู่จำเป็นต้องตัดสินใจร่วม
กัน ถ้าต่างคนต่างถือเหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครมุ่งแต่จะเอาชนะ
ชีวิตคู่แบบนี้คงอยู่กันไม่ยืด
ยืดหยุ่น
ในการใช้ชีวิตคู่
ยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งรู้จักกันมากขึ้นและมีเรื่องราวต่าง ๆ
ผ่านเข้ามาในชีวิตกันและกันมากขึ้น ตอนอยู่กันใหม่ ๆ อะไร ๆ
ก็พอทนได้พออยู่นานเข้าที่เคยทนได้ก็เริ่มจะทนไม่ได้รับไม่ได้ขึ้นมา
เพราะเจอเรื่องเดิม ๆ ซ้ำซาก
ความจริงชีวิตคู่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งต้องมีการยึดหยุ่นให้แก่กันและกันมากกว่า
รักกันแรก ๆ ต้องรู้จักประนีประนอมยอมความและผ่อนปรน
แยกแยะ
การใช้ชีวิตทั้งในส่วนที่เป็นชีวิตส่วนตัวและชีวิตคู่
มักมีเรื่องราวต่างมาปะปนจนแยกไม่ออกถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นนิดนี่หน่อย
ปะปนกันก็ยังพอมองข้าม แต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่ปนกันไม่ได้ เช่น
เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวบางคนหงุดหงิดจากที่ทำงานกลับมาบ้านพาลหงุดหงิด
กับภรรยาที่บ้านหรือมีปัญหาที่บ้านแล้วไปโวยวายกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ภรรยาบางคนโทรเช็คสามีตลอดวันเป็นการรบกวนสมาธิในการทำงานแทนที่จะซาบซึ้ง
ว่ารักและห่วงใยอาจทนไม่ไหวต้องแยกทางกัน
ยืนหยัด
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดขึ้นก็ตาม
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความปรารถนาที่จะมีความสุขสดชื่นตลอดไปในชีวิตคู่ต้องมีใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ด้วยกันจะสุขจะทุกข์ก็ต้องร่วมกันฟันฝ่าใคร
ท้อแท้หรือล้มลงก็ต้องช่วยดึงกันให้ลุกขึ้นยืนใหม่อย่างมั่นคงเข้มแข็งให้
ได้

เพราะความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมสร้างได้จากความรัก ความเข้าใจ
และไว้ใจซึ่งกันและกัน รักนั้นจึงจะยืนยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น