8/25/2555

สถานที่ท่องเที่ยวทำบุญ วัดเก่าแก่เมืองพิษณุโลก


ต่อเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทน์ที่ได้แนะนำในตอนที่แล้ว ในวันเดียวกันกับที่ผมได้แวะที่พิษณุโลก ซึ่งถ้าขับรถจากสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทน์ข้ามแม่น้ำน่านมาทางฝั่งตะวันออกของก็จะพบกับวัดที่มีความสำคัญมากในเมืองพิษณุโลก เป็นที่เคารพบูชาและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลก
สถานที่ท่องเที่ยว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวทำบุญวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือชื่อเดิมคือวัดใหญ่ตามประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ราว พ.ศ.1800 เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ แต่ก็ได้มีการบูรณซ่อมแซมบูรณะมาอย่างต่อเนื่องในหลายสมัยศิลปะจึงกลายเป็นแบบผสมกันระหว่างสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และยุคปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยว พระปรางค์ประธาน พระอัฏฐารส
ใจกลางของวัดนั้นเป็นพระปรางค์ประธานซึ่งได้ถูกสร้างในสมัยของพระยาลิไทเพื่อเป็นหลักของวัด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อก่อสร้างครั้งแรกนั้นพระปรางค์ประธานมีลักษณะเป็นบัวตูมตามสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย แต่ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไป ได้โปรดให้บูรณะพระปรางค์โดยดัดแปลงพระเจดีย์ ได้ให้เป็นรูปแบบพระปรางค์แบบขอมอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

ด้านหลังของวิหารเราจะเห็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 18 ศอกคือ พระอัฏฐารส ซึ่งเดิมนั้นถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในพระวิหารใหญ่ แต่ภายหลังวิหารได้พังทลายลงจึงเห็นพระอัฏฐารสยืนปางห้ามญาติอยู่ภายนอกอย่างที่เห็นในรูปภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว พระพุทธชินราช
ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช เป็นพระปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ซึ่งถือว่าเป็นงดงามที่สุดในประเทศไทย เป็นที่สักการระของชาวเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชมและสักการบูชาพระพุทธชินราชเป็นจำนวนมาก และประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี จะมีงานนมัสการพระพุทธชินราชในวันขึ้น 6 ค่ำ ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่า งานวัดใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว ยกช้างเสี่ยงทาย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปสักการะพระพุทธชินราชที่ด้านในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วท่านที่ต้องการทำนายดวงชะตาภายในวิหารทางซ้ายมือจะมีพระบรมรูป สมเด็จพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งประชาชนที่ใหว้สักการะพระพุทธชินราชแล้ว ก็จะมากราบไหว้ขอพรจากพระบรมรูป พร้อมทั้งยกช้างเสี่ยงทาย โดยการเสี่ยงทายจะสมหวังตามที่เราอธิฐานนั้นครั้งแรกจะต้องยกช้างขึ้นอย่างง่ายดายและครั้งที่สองยกช้างตัวเดียวกันวิธีเดียวกันถ้าคำอธิฐานเป็นจริงต่อให้ยกสุดแรงเกิดก็ไม่มีทางยกขึ้นได้ เรื่องเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาซึ่งตัวผมเองได้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้ยังมีอยู่จริง

เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวไปสักการะพระพุทธชินราช 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น