8/25/2555

สถานที่ท่องเที่ยว ทำบุญและศึกษาประวัติศาสตร์ พระธาตุนครชุม


กลับมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางอีกครั้ง ถ้าท่านใดได้มีโอกาสแวะหรือเดินทางผ่านจังหวัดกำแพงเพรช อยากให้แวะไปที่ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพราะที่วัดแห่งนี้ี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ศรัทธาของชาวเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว พระธาตุนครชุม
พระธาตุนครชุมเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่งดงามเปล่งประกายสีทองเมื่อยามที่กระทบกับแสงแดด ตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง แต่เดิมนั้นพระบรมธาตุเจดีย์ได้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ศิลปะแบบสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ.1900 ต่อมาพระมหาเจดีย์ทรุดโทรมลงมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงอนุญาตให้พ่อค้าไม้ชาวพม่าชื่อ พระยาตะก่าเศรษฐีชาวพม่าที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยการสร้างเจดีย์แบบพม่าครอบเจดีย์องค์เดิมเอาไว้ ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวพระธาตุนครชุมจึงดูคล้ายกับเจดีย์ของพม่าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ชาวเมืองกำแพงเพรช และนักท่องเที่ยวทั่วไปจะนิยมมาสักการะเพราะมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่า "ผู้ใดไหว้นบกระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์ไซร้ มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบพระผู้เป็นเจ้า" ทำให้ผู้คนอยากไปกราบสักการะขอบารมีองค์บรมธาตุเจดีย์ ให้คุ้มครองและมี และให้ครอบครัวและตนเองมีความสุขในการดำเนินชีวิต ซึ่งชาวกำแพงเพรชส่วนใหญ่จะนิยมมาสักการะ ทำบุญในช่วงวันมาฆบูชาและวันสงกรานต์

ภายในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ การจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นลุ่มน้ำกำแพงเพชร และมีการจัดแสดงทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิปัญญา ในสมัยสุโขทัย อีกด้วย

การได้มาท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นอกจากจะได้ทำบุญแล้ว ยังได้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของคนไทยในสมัยสุโขทัยด้วย ถ้ามีโอกาสเดินทางผ่านมาหรือแวะมาท่องเที่ยวกำแพงเพชรแล้วก็ อย่าลืมมาดูประกายสีเหลืองทองเมื่อถูกอาบด้วยแสงอาทิตย์ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วยตาตนเองครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น