7/16/2554

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี (Lord, I offer my life)

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี (Lord, I offer my life)

E A
หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้าฯมี
All that I am, all that I have,
B
ข้าฯขอวางลงจำเพาะ
I lay them down
E Emaj7
พระพักตร์พระองค์
before You O Lord.
C#m B A G#m
ทุกความรู้สึกเจ็บปวดหรือชื่นชม
All my regrets, all my acclaim;
F#m A B7
ยินดีหรือทุกข์ใจมอบไว้แด่พระองค์
The joy and the pain, I'm making them Yours.
E Emaj7 C#m
***พระเจ้าข้าฯมอบถวายทั้งชีวิต
Lord, I offer my life to You;
B A G#m F#m B7
ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ
Everything I've been through, use it for Your glory.
E Emaj7 C#m
พระเจ้าข้าฯมอบทุกวันคืนที่มี
Lord I offer my days to You;
B A G#m
เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
Lifting my praise to You,
F#m B7 E
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
as a pleasing sacrifice.
Am D E
พระเจ้าข้าฯมอบชีวิตถวาย
Lord I offer You my life.
E A
สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ
Things in the past, things yet unseen,
B
ทุกความต้องการ
wishes and dreams,
E Emaj7
และทุก ๆ ความใฝ่ฝัน
that are yet to come true;
C#m B A G#m
ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ
All of my hopes, all of my plans,
F#m E A B7
ชูมือและใจข้าฯถวายแด่พระองค์
my heart and my hands are lifted up to You.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น