7/16/2554

วิถีพุทธ จุดเปลี่ยนของชีวิต

วิถีพุทธ จุดเปลี่ยนของชีวิต

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้
เป็นข้อความที่หลายคนได้ยินมาบ่อยครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร
สำหรับเด็กคนหนึ่งแล้วนั้น
ข้อความนี้เขาได้เก็บมาเป็นข้อคิดของชีวิตที่จะเตือนสติตนเองอยู่เสมอ
จนทำให้ชีวิตเด็กที่ไม่มีความหมายสำหรับใคร
กลายเป็นกำลังใจที่ดีของคนรอบข้างอย่างน่าประหลาดใจ
จากการใช้ชีวิตปิดกั้นอบายมุข พร้อมเปิดรับความสุขกับธรรมะ
เด็กชายมิตรภาพ คำอันทุน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พ่อแม่หย่าร้าง
เด็กชายที่ทุกคนเรียกเขาว่าเด็กพิเศษ ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
การก้าวย่างที่ลำบาก การเคลื่อนไหวที่ แสนยาก
การเผชิญกับโรคร้ายที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนไหว
ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ทำให้ทุกคนที่รู้จักคอยเป็นห่วงและยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
การที่ร่างกายของเราเกิดมามีอวัยวะครบ ๓๒
ส่วนและสามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพนับว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์เราที่มีค่ามากที่สุด
แต่ทว่า เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขได้อย่างไร
เป็นคำถามที่อาจเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน
สำหรับเด็กชายมิตรภาพแล้วการได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ต้นแบบวิถีพุทธ เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต กลับมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
เพราะคิดว่าการที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่เรายังมีจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงอยู่
เพื่อที่จะพร้อมต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูและคนรอบข้าง เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต
จากเด็กพิเศษทางร่างกายที่ใครๆเห็นว่าเป็นภาระ
เด็กที่มีความเขินอายไม่รู้ความหมายของชีวิต
ไม่มีจิตใจพร้อมจะต่อสู้ ไม่รู้จักธรรมะ
ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร

ได้พบกับแสงสว่างจากการย่างก้าวเข้าสู่โรงเรียนที่ครอบครัวพยายามผลักความรับผิดชอบ
ให้กับโรงเรียนเป็นผู้ดูแล
ถึงแม้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้จะเป็นที่มองข้ามของหลายคนที่เห็นว่า
อยู่ในชนบทไม่พร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี
แต่มีสิ่งหนึ่งที่เด็กชายผู้นี้ค้นพบคือการให้
ชีวิตและจิตใจของเขาได้พบกับความสุข
และกล้าเผชิญกับความจริง เพราะโรงเรียนแห่งนี้
คือโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่นอกจากวิชาความรู้ที่มิตรภาพได้รับจากครูผู้สอนนั้นแล้ว
การสอดแทรกหลักธรรมคำสอน
คติธรรมนำจิตใจและความรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นสุขก็ยังได้จาก
โรงเรียนแห่งนี้เช่นเดียวกัน
หลายครั้งความเป็นเด็กที่ทำให้ไม่รู้คิดของเพื่อนๆ
จะคอยพูดล้อเลียนและดูถูกร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของเด็กชายน่าสงสารและน่าเห็นใจคนนี้
เขาต้องต่อสู้กับคำพูด วาจาที่หยาบคาย บางครั้งเขาก็โทษตนเอง
โทษผู้อื่น ทั้งท้อแท้กับชะตาที่ตนเองต้องเผชิญอยู่
เคยคิดที่จะหาทางออกด้วยวิธีการที่สิ้นคิด
ทำให้ครูทุกคนเป็นห่วงคอยให้ข้อคิดสำหรับมิตรภาพอยู่เสมอ
ในเรื่องของการให้อภัย ใจเย็น เป็นมิตร จิตสงบ
เป็นอีกข้อคิดและคติที่เตือนใจว่า
ทุกครั้งควรที่จะรู้จักการให้อภัย
และต้องใจเย็นไม่วู่วามจะทำให้เราได้มิตรเพิ่มขึ้นยังทำให้จิตใจสงบอีกด้วย
หรือการท้อแท้ในชีวิตของตนเองที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา
เขาก็ไม่ได้ลืมว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นได้
ข้อนี้เองที่ทำให้มิตรภาพได้พยายามค้นหาตนเองจากการทำกิจกรรมที่ครูและโรงเรียนจัดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางร่างกายหรือสติปัญญา
มิตรภาพก็สามารถทำได้ดีและเป็นที่ภูมิใจของครอบครัวและคณะครู
แม้ว่าจะได้รับคำชมอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่เคยลืมว่าคุณค่าของตนเองนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้รับคำชมแต่เป็นการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

แม้ว่าการเคลื่อนไหว
ย่างก้าวแต่ละครั้งจะลำบากที่ต้องเดินเท้าเข้าโรงเรียนด้วยความมานะ
มือหนึ่งถือกระเป๋า อีกมือถือปิ่นโตที่ยายห่อให้สำหรับมื้อกลางวัน
เมื่อพบครูสองมือที่จับของต้องยอมวางเพื่อให้มือว่างสำหรับยกไหว้ครูด้วยความเคารพ
ภาพนี้จะพบในทุกๆ เช้า รอยยิ้มของคณะครูทุกคน
ที่ปลื้มใจกับศิษย์รักที่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ออกมาพร้อมกับวาจาที่เอ็นดูศิษย์ของตนที่เป็นผลจากพุทธศาสนา
ทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มสิทธิ์ กล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
กล้าที่จะมีจิตสาธารณะ มีธรรมะ ขันติ สมาธิ วิริยะ มานะ บากบั่น
ตามคำสั่งสอนของ ครู บาอาจารย์
จากเด็กที่ไม่มีความหมายสำหรับใครกลับกลายมีคุณค่าแก่สังคม
ด้วยความตั้งใจของมิตรภาพและ

การรับเอาคำสั่งสอนจากครูที่สอดแทรกธรรมะเข้าในบทเรียน
ที่คอยให้คติ
ข้อคิดสำหรับเขาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่
จะเป็นได้
คำสอนนี้ดังก้องในจิตของมิตรภาพเสมอ ทำให้วันนี้

เขาเลือกที่จะเป็นผู้นำเพื่อนๆ การทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

แสดงละครวันคริสต์มาส อาสาสมัครเมื่อพักกลางวัน จัดรายการ

เสียงตามสายถ่ายทอดความสุข แบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้รู้จักคุณค่า
ของชีวิต มีจิตอาสาที่จะช่วยสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ไม่คิดจะโทษตนเองหรือใครว่าทำไมต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้
เพราะว่าชีวิตและจิตมีคุณธรรมพร้อมที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง
จากการรับเอาคำสั่งสอนชี้แนะของครู
การได้รับความรู้ที่ควบคู่กับคุณธรรมทำให้ชีวิตของมิตรภาพสุขทั้งกายและใจ
มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดจากความรู้และมีสติที่จะใช้ชีวิตที่ได้เกิดจากการรับเอาหลักธรรมในการดำเนินตามวิถีพุทธ
ทำให้ชีวิตได้มีจุดเปลี่ยนที่ตนเองและสังคมยอมรับ
พร้อมกับการเผชิญความจริงที่เป็นสุข การมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
แต่มีจิตใจที่สมบูรณ์ ทำให้เราได้รู้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ เป็นคนดีทั้งมโนกรรม กายกรรมและวจีกรรม
วันนี้เด็กคนหนึ่งที่จัดว่าเป็นเด็กพิเศษ
ได้ทำให้เราเห็นความพิเศษในตัวเขาที่สามารถเปลี่ยนตนเองได้อย่างน่าประหลาดใจจนทำให้เป็นตัวอย่างของคนรอบข้างที่ต้องการเห็นคุณค่าในตนเองได้เป็นอย่างดี
"ผมเลือกเกิดไม่ได้ แต่ครูบอกว่าผมเลือกที่จะเป็นได้
วันนี้ผมเลือกที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะทำให้ชีวิตผมมีความสุขครับ"


ค.ว.ค. มีนาคม ๒๕๕๓
นางทิพสุคนธ์ วะจีประศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น