7/17/2554

ชีวิตก้าวหน้า 5 สุข

ชีวิตก้าวหน้า 5 สุข
1. ทำดีให้มีสุข
ละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบดี มีวินัย

2. มั่งมีศรีสุข
ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตเหมาะสม

3. สมบูรณ์พูนสุข
ไม่มีหนี้สิน เหลือกินเหลือใช้ ไร้โรคโศกภัย จิตใจเยือกเย็น

4. อยู่ดีมีสุข
โอบอ้อมอารีย์ วจีไพเราะ สงเคราะห์ทุกคน วางตนพอดี

5. อยู่เย็นเป็นสุข
รักกันดี สามัคคีกันไว้ ร่วมใจพัฒนา ไม่ริษยากัน

กตัญญูต้องตอบแทน..
แค้นต้องชำระ

โลกสดสวยด้วยแรงกตัญญู..
โลกหดหู่ เมื่อกตัญญูเหือดหาย

เอกลักษณ์ของทหารคือ
1. ผมสั้น
2. ยึดมั่นวินัย
3. ร่างกายองอาจ
4. สามารถในเชิงรบ
5. นบนอบศีลธรรม


ถ้ามีเกินใช้ ได้เกินเสีย อย่างนี้รวย
ถ้าเสียเกินได้ ใช้เกินมี อย่างนี้จน

สุขหรือทุกข์ หมอดู รู้ที่จิต
ถูกหรือผิด หมอดู รู้ที่ผล
ดีหรือชั่ว หมอดู รู้ที่คน
มีหรือจน หมอดู รู้ที่ทำ

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
ค่าของงาน อยู่ที่การกระทำ
ค่าของการกระทำ อยู่ที่ความดี
ค่าของความดี อยู่ที่มีศีลธรรม

อยากได้อยากเห็น
อยากเป็นเศรษฐี ต้องประหยัด
อยากได้สมบัติ ต้องกตัญญู
อยากได้ความรู้ ต้องคบบัณฑิต
อยากได้มิตร ต้องเสียสละ
อยากได้พละ ต้องออกกำลังกาย
อยากเป็นเจ้านาย ต้องมีความยุติธรรม
อยากมีความอุปถัมภ์ ต้องเสงี่ยมเจียมตน
อยากทำงานได้ผล ต้องขยันหมั่นทำงาน

หน้าที่ของชาวประมง คือหาปลา
หน้าที่ของพ่อค้า คือหากำไร
หน้าที่ของศิลปิน คือศิลปะ
หน้าที่ของพระ คือสอนมนุษย์
หน้าที่ของชาวพุทธ คือความดี


ทศพิธราชธรรม
1. ทานํ การให้ 6. ตปํ เพียรเผากิเลส
2. สีลํ รักษาศีล 7. อกโกธํ ไม่โกรธ
3. ปริจจาคํ บริจาคทาน 8. อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน
4. อาชชวํ ซื่อตรง 9. ขนติ อดทน
5. มททวํ อ่อนโยน 10. อวิโรธนํ ปฏิบัติไม่ผิด (ไม่ยินดียินร้าย)

พระเจ้า 10 ชาติ
1. พระเตมีย์ใบ้ ยิ่งด้วย เนกขัมมะบารมี
2. พระมหาชนก ยิ่งด้วย วิริยะบารมี
3. พระสุวรรณสาม ยิ่งด้วย เมตตาบารมี
4. พระเนมิราช ยิ่งด้วย อธิษฐานบารมี
5. พระมโหสถ ยิ่งด้วย ปัญญาบารมี
6. พระภูริทัต ยิ่งด้วย ศีลบารมี
7. พระจันทกุมาร ยิ่งด้วย ขันติบารมี
8. พระพรหมนารท ยิ่งด้วย อุเบกขาบารมี
9. พระวิทูรบัณฑิต ยิ่งด้วย สัจจะบารมี
10. พระเวสสันดร ยิ่งด้วย ทานบารมี
ชื่อย่อที่ควรจำ เต , ช , สุ , เน , ม , ภู , จ , นา , วิ , เว


ของกินไม่ได้กิน มันก็เน่า
ของเก่าไม่ได้เล่า มันก็ลืม


บ่เห็นนา เห็นแต่ นากะไดแน่
เห็นแต่แพ พาดไว้ พอได้อุ่นใจ

ตั้งปณิธาน
ขอฝันใฝ่ คล้ายฝัน อันเหลือเชื่อ
ขอตื่นเช้า ทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์ รุกโรม โหมกายใจ
ขอฝ่าฟัน กันไป ด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่ แก้ไข ให้ไกลผิด
จะตื่นเช้า เป็นนิจ ไม่คิดพะวง
จะยอมตาย ให้ธรรม เข้าดำรงค์
จะปิดทอง หลังองค์พระ ปฏิมา
ล้มแล้วลุก อย่าท้อ ต้องต่อสู้
ให้มันรู้ ว่าจะแพ้ อีกแค่ไหน
จงลุกขึ้น ตื่นตัว ด้วยหัวใจ
ลุกมาสู้ ต่อไป อย่าได้กลัว
ขุนเขาแข็ง แกร่งกาจ ขนาดหนัก
ถ้าใจรัก เสียอย่าง ก็พังไหว
อุปสรรค หนักหนา กว่าฟ้าใด
ใหญ่เท่าไร ก็เป็นรอง สมองคน

ทนให้คนด่า
เกิดเป็นคน ก็ต้องทน ให้คนด่า
จะทำดี ทำบ้า ถูกด่าหมด
ทำตรง เขาก็ด่า ว่าไม่คด
ทำเลี้ยวลด เขาก็ด่า ว่าไม่ตรง
งามแท้
จะงามอะไร ก็ไม่สู้ งามธรรมชาติ
จะมองพิศ มองพาด ไม่ขาดเขิน
งามประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ มันขาดเกิน
จะเพลิดเพลิน ชั่วครู่ยาม ตามศรัทธา


ทำการใดไม่พินิจ ได้ความผิดเป็นกำนัล
ไม่ทำฝันเฝ้าแต่ฝัน ไม่มีวันจะสมใจ
ผู้ใดใฝ่เกียจคร้าน อย่าหวังงานการสดใส
คนหมั่นเท่านั้นไซร้ จะพึงได้การงานงาม

ตรุษจีน สารทจีนไทย ไม่รังเกียจ
ตรุษแขกก็ ไม่เดียจฉันท์ ริษยา
ตรุษฝรั่ง มอญลาว ชาวพม่า
ไทยเฮฮา ร่วมสนุก ทุกครั้งไป

ชีวิตยังอยู่จงเร่งคิด ทำสุจริตกิจการ
หมั่นเพียรในการงาน เลื่องลือขานคนกล่าวชม
ตายแล้วร่างก็เน่า ทุกคนเล่าไม่รื่นรมย์
เหลือไว้ให้นิยม คือความดีที่ได้ทำ

ศีลธรรม นำสุข ทุกสมัย
เราเป็นไทย เพราะมีธรรม ประจำชาติ
หากไร้ศีล สิ้นธรรม ต่ำอำนาจ
ประเทศชาติ จะอยู่ได้ อย่างไรกัน

มองไม่เห็น ธรรมอื่น สักหมื่นอย่าง
ที่จะสร้าง ความสวัสดี ให้มีสม
นอกจาก นำธรรมะ มาอบรม
ชนนิยม สวัสดี มีสุขเอย

การชนะ คนอื่น หมื่นแสนคน
เดี๋ยวกลับตน เป็นแพ้ ไม่แน่หนอ
ชนะตน จากความชั่ว เท่านั้นพอ
ย่อมเกิดก่อ สุขแท้ แก่ตนเอย

หวานกว่าน้ำผึ้ง คุณธรรมของผึ้ง
หวานน้ำผึ้ง พึงทราบ แต่ด้วยลิ้น 1. ขยันหากิน
รสหวานสิ้น เหมือนกัน เช่นนั้นหนา 2. บินไม่สูงนัก
หวานอะไรอื่น ก็ไม่ชื่น เหมือนวาจา 3. รักสามัคคี
ชื่นอุรา ซาบทรวง ถึงดวงใจ 4. มีความสะอาด
5. ฉลาดในการสั่งสม
5. ไม่นิยมรุกก่อน
6. ยอมม้วยมรเมื่อมีภัย


ต้นเหตุ 4 การนอน 4 อย่าง
คนจะดี เพราะมีการฝึก 1. เปตเสยยา นอนอย่างเปรต
พระจะสึก เพราะมีมารมาขานไข 2. กามโภคิเสยยา นอนอย่างคนบริโภค
ผัวเมียจะพราก เพราะมีรักมาขัดใจ 3. สีหเสยยา นอนอย่างราชสีห์
ส่วนย่าและสะใภ้นั้นหนา เพราะด่ากัน 4. ตถาคโตเสยยา นอนอย่างตถาคต

แม่รัก
แม่รักลูก ลูกก็รู้ ว่าแม่รัก
คนอื่นสัก หมื่นแสน ไม่แม้นแม่
จะกินนอน วอนว่า เมตตาเตือน
จะจากเรือน ร่างแม่ ไปแต่ตัว

สอนคนรุ่นพ่อ ก็มีแต่เรื่องยุ่ง
สอนคนรุ่นลุง ยิ่งยุ่งกว่า
สอนคนรุ่นตา มหายุ่ง

คนฉลาด ย่อมฟังมากกว่าพูด
คนโง่ ย่อมพูดมากกว่าฟัง

ห่วงบ้าน ต้องล้อมรั้ว ห่วงครอบครัว ต้องล้อมรัก
ภาระที่แบก 3 พ่อค้าดีมี 3
1. ขันธภาระ ภาระคือเบญจขันธ์ 1. หูตาดี
2. กิเลสภาระ ภาระคือกิเลสพันห้า 2. มีความเชี่ยวชาญ
3. อภิสังขารภาระ ภาระคือเจตสิก (ปรุงแต่ง) 3. สถานที่เหมาะสม

บุคคลในโลก 4 จำพวก ดูคน 4
1. คน ปฏิบัติเพื่อตน แต่ไม่เพื่อคนอื่น 1. จะดูข้าเวลาใช้งาน
2. คน ปฏิบัติเพื่อผู้อื่น แต่ไม่เพื่อตน 2. ดูวงศ์วานเวลาตกทุกข์
3. คน ไม่ปฏิบัติเพื่อผู้อื่น และไม่เพื่อตน 3. ดูเพื่อนร่วมสุขเวลาอับจน
4. ปฏิบัติเพื่อตน และเพื่อผู้อื่น 4. ดูเมียตนเวลาไร้ทรัพย์

เลื่อมใส 4 สิ่งหาได้ยาก 4
1. รูปปปมาณิกา เลื่อมใสในรูป 1. ถ้อยคำที่แน่นอน
2. โฆสปปมาณิกา เลื่อมใสในเสียง 2. บุตรที่ทำให้เกิดสุขเกษม
3. ลูปปปมาณิกา เลื่อมใสในความเศร้าหมอง 3. ภริยาที่เสมอด้วยใจ
4. ธมมปปมาณิกาฯ เลื่อมใสในธรรม 4. คนของเราที่จะรักเราจริง

มนุษย์ 4 จำพวก ผูกพัน 4
มนุสสเปโต มนุษย์เปรต 1. ญาตพนธุ ด้วยความเป็นญาติ
มนุสสติรจฉาโน มนุษย์เดรัจฉาน 2. โคตตพนธุ เป็นตระกูลเดียวกัน
มนุสสเนรยิโก มนุษย์สัตว์นรก 3. มิตตพนธุ เป็นมิตรกัน
มนุสสกูโต มนุษย์แท้ 4. สิปปพนธุ ด้วยการศึกษาร่วมกัน

กำลังของสตรี 5 ภริยาปฏิบัติสามี 5
1. รูปพลํ กำลังคือรูป (รูปสมบัติ) 1. ตื่นก่อน
2. โภคพลํ กำลังคือโภคะ (มั่งคั่ง) 2. นอนทีหลัง
3. ญาติพลํ กำลังคือหมู่ญาติ (ญาติเยอะ) 3. คอยฟังรับใช้
4. ปุตตพลํ กำลังคือบุตร 4. ไม่นอกใจ
5. สีลพลํ กำลังคือมารยาท (ดี) 6. ใช้วาจาไพเราะ

สุรา 5 ชนิด เมรัย 5 อย่าง
1. ปิฏฐสุรา สุราทำด้วยแป้ง 1. ปุปผาสโว น้ำดองดอกไม้
2. ปูวสุรา สุราทำด้วยขนม 2. ผลาสโว น้ำผลไม้
3. โอทนสุรา สุราทำด้วยข้าวสุก 3. มธุวาสโว น้ำผึ้งดอง
4. กิณณปกขิตตา สุราทำด้วยที่หมักเชื้อ 4. คุฬาสโว น้ำอ้อยดอง
5. สมภารสํยุตตา ที่ผสมหลายอย่าง 5. สมภารสํยุตโต เครื่องดองผสมกัน

อภิวาทนสีสิสส นิจจํ
ผู้อ่อนน้อม ถ่อมตน ต่อคนที่
เจริญศรี เป็นนิจ ไม่บิดผัน
ย่อมเจริญ ธรรมสี่ ทวีพลัน
อายุวรรณะ สุขะ พละพร

สนิมใจ
สนิมย่อมเกิด จากเหล็ก จุดเล็กก่อน
แล้วกัดกร่อน เหล็กพรุน หมดคุณค่า
ดุจกรรมชั่ว ที่ตัวทำ ย่อมนำพา
ให้ชีวา อับเฉา เศร้าจนตาย

ตนทำดีได้ดีมีความสุข
ตนก่อทุกข์เวรกรรมตามสนอง
ตนประพฤติทุจริตผิดทำนอง
ตนย่อมต้องหมองหม่นใจตนเอง

สิ่งควรหลิกเลี่ยง 4
1. หลีกช้าง ให้ห่างร้อยวา
2. หลีกหมา ให้ห่างพันศอก
3. หลีกวอก ให้ไกลกว่าหมา
4. หลีกคนพาลา ให้ไกลเป็นโยชน์

มิตรห่างเพราะ
1. จู้จี้
2. ขี้ขอ
3. บ่ ใกล้กัน
4.
ธรรมชาติไทย 5 อย่าง
1. เผาทุกอย่างที่ขวางหน้า
2. ไร้เมตตาและการุณย์
3. ให้อบอุ่นทุกทุกคราว
4. กำจัดหนาวให้ทุกคน
5. ที่มืดมนก็สว่าง


เหตุแห่งการกราบไหว้ 4
1. กราบไหว้ เพราะความเป็นญาติ
2. กราบไหว้ เพราะความกลัว
3. กราบไหว้ เพราะความเป็นอาจารย์
4. กราบไหว้ เพราะความเป็นทักขิไนย

สิ่งที่แน่นอน 2 คือ
1. ความตาย
2. พุทธพจน์


ชายชนะหญิงด้วยเหตุ 2 รักเกิดด้วยเหตุ 2
1. ไม่หลงหญิงที่มาหา 1. ปุพเพวสนนิวาเสน เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน
2. ไม่โศกาเมื่อหญิงกลับ 2. ปจจุปปนนหิเตนวา ด้วยการเกื้อกูลปัจจุบัน

เหมือนดอกบัวอาศัยน้ำและโคลนตรมเกิด
ผู้ที่ไม่ควรไว้ใจ 2 ทางไกล 2
1. คนที่ไม่สนิท 1. กนตารทธา ทางไกลคือกันดาร
2. เป็นมิตรก็อย่าวางใจ 2. วฎฎทธา ทางไกลคือวัฎฎะ

เครื่องผูก 3
1. ปุตโต คีเว บุตรบ่วง ผูกคอ
2. ธนํ ปาเท ทรัพย์บ่วง ผูกเท้า
3. ภริยา หตเถ ภริยาบ่วง ผูกมือ

มรณะ 3
1. ขณิกมรณะ ตายทุกขณะจิต
2. สัมมติมรณะ ตายโดยสมมติ
3. สมุจเฉทมรณะ ตายเด็ดขาด

บุคคล 3
1. ชาติวุฑโฒ เจริญด้วยชาติ
2. วยวุฑโฒ เจริญด้วยวัย
3. คุณวุฑโฒ เจริญด้วยคุณ

เถระ 3
1. ชาติเถระ เถระโดยอายุพรรษา
2. ธัมมะเถระ เถระโดยธรรม
3. สมติเถระ เถระโดยสมมติ

อุโบสถ 3 ประเภท
1. โคปาลอุโบสถ รักษาอุโบสถเหมือนโคบาล
2. นิคัณฐอุโบสถ รักษาอุโบสถเหมือนนิคัณฐ
3. อริยอุโบสถ รักษาอุโบสถเหมือนอริยเจ้า

กิริยาคนเลว 3
1. เขาไม่เชิญก็เข้าไปเอง
2. ไม่มีคนถามก็พูดพล่าม
3. สรรเสริญยกย่องตนเอง


บนแผ่นดินนี้มีรสหวาน 3
1. รสของน้ำอ้อย
2. สาวน้อยที่น่ารัก
3. คำทักสุภาษิต
4.
คนตกต่ำ 3
1. ไร้ทรัพย์กลับกินของดี
2. ขี้โรคแต่ชอบข่มเหงเขา
3. โง่เขลาแต่อวดฉลาด

บวชด้วยสาเหตุ 4
1. บวชเพราะแก่ชรา
2. บวชเพราะโรคาจับ (ขี้โรค)
3. บวชเพราะทรัพย์สลาย
4. บวชเพราะหน่ายญาติ (เสื่อมญาติ)

สิ่งที่ไม่งาม 4
1. ชีวิตที่ไม่มีวิชา
2. โภชนาที่ไม่มีกับ
3. เครื่องประดับไม่มีผ้า
4. สีกาไม่มีถัน


..งูที่มีพิษร้ายเห็นแล้วน่ากลัว
แต่พิษของคนชั่ว น่ากลัวยิ่งกว่าหลายเท่า..

ธัมมุทเทส 4
1. โลกคือหมู่สัตว์ อันชรานำเข้าที่ไม่ยั่งยืน
2. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีเครื่องป้องกัน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
3. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
4. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่อิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา
ความตายจะมาถึงเพราะของ 4 อย่าง
1. เมียไม่ดี 2. มีเพื่อนชั่ว
3. มั่วคำสั่ง 4. รังงูร้าย..

กัลป์ 4
1. อายุกัลป์ กำหนดอายุไข
2. อันตรากัลป์ กำหนดขึ้นลงแห่งอายุไข
3. อสงไขยกัลป์ เท่าอันตรากัลป์ 64
4. มหากัลป์ เท่าอสงไขยกัลป์ 4

มหาบริจาค
1. องคปริจาค บริจาคอวัยวะเป็นทาน
2. ธนปริจาค บริจาคทรัพย์เป็นทาน
3. ปุตตปริจาค บริจาคบุตรธิดาเป็นทาน
4. ชีวิตปริจาค บริจาคชีวิตเป็นทาน
5. ภริยาปริจาค บริจาคภริยาเป็นทาน

โทษของพระเข้าบ้านยามวิกาล
1. เห็นมาตุคามเนือง ๆ
2. เมื่อเห็นก็มีการเกี่ยวข้อง
3. เมื่อเกี่ยวข้องก็คุ้นเคย
4. เมื่อคุ้นเคยก็หาช่องทาง
5. เมื่อมีช่องทางก็ประกอบกรรม

กำเนิดคน
ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก่ฤาไหว

สาเหตุเกิดกิเลส 5 อยู่เป็นทุกข์เพราะมีอธรรม 5
1. อสสทธา ความไม่เชื่อ (ลังเลใจ) 1. อสสทโธ ไม่มีศรัทธา
2. อกขนติ ความไม่อดทน (อ่อนแอ) 2. อหิริโก ไม่มีความละอาย
3. โกสชชํ ความเกียจคร้าน 3. อโนตตปปํ ไม่มีความเกรงกลัว
4. มุฏฐสจจํ การปล่อยจิต (ขาดสติ) 4. กุสิตา มีความเกียจคร้าน
5. อาณํ การไม่รู้เท่า (งมงาย) 5. ทุปปโ มีความรู้ชั่ว (เขลา)

ภัยของทุมชาติ 5 อย่าง
1. ถูกพายุพัดให้หักกระจาย
2. หมู่กิมิชาติเบียดเบียน
3. ฝูงกินรีเก็บเอาไปชมเชย
4. ถูกเต่าปลากัดกินเป็นอาหาร
5. น้ำและโคลนตมไม่บริสุทธิ์

เปรียบด้วยภิกษุสามเณร
ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม 5 ประการ คือ..?
1. ต้องลมปากคนพาล ทำให้เบื่อหน่ายจากปริยัติศาสนา
2. กิมิชาติเบียดเบียน กล่าวคือ ฉันนวุติโรค (โรค 96 ประการ) ย่ำยี
3. ถูกมาตุคามมาล่อให้สิ้นศรัทธา เบื่อหน่ายลาสิกขาไป ตามใจเรียกร้อง
4. ถูกพญามัจจุราช กล่าวคือ มรณกรรมมาฉุดคร่าเพื่อเอาชีวิต
5. คือกุศลหนหลัง และวาสนาในปัจจุบันไม่มี ไม่สามารถทรงจำพระไตรปิฏกไว้ได้

ผู้มีปัญญาพลาดด้วยเท้าข้างหนึ่ง ย่อมตั้งหลักไว้ด้วยเท้าอีกข้างหนึ่ง
เมื่อยังไม่เห็นที่อื่นแน่นอน ก็อย่าเพิ่งละทิ้งถิ่นเดิม

คนเป็นเหมือนคนตาย 5 สิ่งที่ไม่ควรบอกเล่า 5
1. คนตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัส 1. การเสียทรัพย์
2. คนเจ็บหนักอาการปางตาย 2. ความเจ็บใจ
3. คนบ้าที่ไม่มีทางหาย 3. ทุจริต คือความเสียหายในบ้านเรา
4. คนเป็นหนี้มากมาย 4. การถูกล่อลวง
5. ขี้ข้าที่พึ่งบุญเจ้านาย 5. หน้าแตก หรือการดูถูก
อุปมาขันธ์ โรคที่เกิดเพราะเหตุ 5
1. รูป เปรียบเหมือนฟองน้ำ 1. เพราะดื่ม , เสพ , ของมึนเมา
2. เวทนา เปรียบเหมือนต่อมน้ำฝน 2. เสพเมถุน เกินพอดี
3. สัญญา เปรียบเหมือนพะยับแดด 3. กลั้นอุจจาระ , ปัสสาวะไว้
4. สังขาร เปรียบเหมือนต้นกล้วย 4. หลับมาก ในกลางวัน
5. วิญญาณ เปรียบเหมือนเจ้ามารยา 5. หลับมากในกลางคืน (6.) กินไม่เลือก

ศีลปุถุชนทำลายด้วยเหตุ 5 แดนวิมุตติ
1. เพราะต้องปาราชิก 1. ด้วยการฟังธรรม
2. เพราะบอกคืนสิกขา 2. ด้วยการแสดงธรรม
3. เพราะเข้ารีดเดียรถีย์ 3. ด้วยการสาธยายธรรม
4. เพราะบรรลุอรหันต์ 4. ด้วยการเพ่งพินิจพิจารณาธรรม
5. เพราะถึงมรณะ 5. ด้วยการเจริญกัมมัฏฐาน

การทำกรรม
ทำกรรมใด ให้ตน รับผลร้อน
เป็นนิวรณ์ ให้ร้าย ในภายหลัง
ทำการนั้น ไม่ดี อย่าอีนัง
ควรระวัง การต่ำ อย่ากล้ำกราย
ทำกรรมใด ให้ผ่อน ดับร้อนเร่า
ใจไม่เศร้า รื่นรมย์ ระทมหาย
ทำการนั้น เรืองฤทธิ์ ปิดอบาย
เป็นเครื่องหมาย บอกฤกษ์ เบิกบานใจ

รักรักรัก
ยามรักกัน อยู่ไกลถิ่น ดุจดินฟ้า
เหมือนชายคา เข้าเบียด ดูเสียดสี
ยามชังกัน แม้อยู่ใกล้ มิใยดี
ก็เหมือนมี แนวป่า เข้ามาบัง

อุปมาชีวิต 7 อย่าง
1. ชีวิตมนุษย์เหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้า
2. ชีวิตมนุษย์เหมือนต่อมน้ำ
3. ชีวิตมนุษย์เหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำ
4. ชีวิตมนุษย์เหมือนลำธารไหลจากภูเขา
5. ชีวิตมนุษย์เหมือนก้อนเขฬะ
6. ชีวิตมนุษย์เหมือนชิ้นเนื้อบนนาบไฟ
7. ชีวิตมนุษย์เหมือนโคที่เขาจะนำไปฆ่า


ขยันอย่างฉลาด
ขยันประกอบ สัมมา อาชีวะ
ขยันชนะ สิ่งชั่ว มั่วตัณหา
ขยันพูด แต่สิ่งดี มีเมตตา
ขยันหา ความรู้ เชิดชูตน

ขยันอีก
ขยันคิด เพื่อชาติ ศาสนกษัตริย์
ขยันขจัด มวลกิเลส มีเหตุผล
ขยันทำ กิจกรรม เพื่อปวงชน
ขยันพ้น การพนัน สุขสันต์เอย..

ข้าราชการที่ดีต้องมีคุณธรรม
1. ต้องมีเบญจศีล เป็นหลักจรรยาบรรณในการดำเนินชีวิต
2. ต้องมีอิทธิบาท 4 เป็นหลักในการทำงาน
3. ต้องมีพรหมวิหาร 4 เป็นหลักยึดทางใจและการบริหารงาน
4. ต้องมีสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

ชนะที่ดีมี 6
1. จงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
2. จงชนะความโหด ด้วยความดี
3. จงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
4. จงชนะความเหลวไหล ด้วยความจริง
5. จงชนะมารยาหญิง ด้วยความอดทน
6. จงชนะความจน ด้วยความขยัน


ด้วยใคร มีคุณธรรม ประจำจิต
ย่อมศักดิ์สิทธิ์ มีมงคล อยู่บนหัว
แม้อันตราย ความตาย มาถึงตัว
ก็ไม่กลัว ไม่แพ้ แก่มรณา

คุณสมบัติของคนสอนง่ายคือ
1. มีความอดทนในการฟังคำสั่งสอน
2. ไม่งอน รับคำสอนโดยเคารพ
3. ไม่ตลบ โต้แย้งคำสอนสั่ง
4. ตั้งใจฟัง จำไว้ประพฤติ
5. ยึดตนปวารณา ให้ว่าเตือน


เป็นคนควรประหยัด
ประหยัดกิน ประหยัดใช้ ไม่ยากจน
ประหยัดปาก ไม่บ่น ให้คนเกลียด
ประหยัดใช้ ของหลวง ไม่หน่วงเบียด
ประหยัดเจียด ทรัพย์ไว้ ให้วัฒนา
ประหยัดใช้ ของไทย สนใจเถิด
ประหยัดแล้ว เกิดผลดี ที่ตามมา
ประหยัดเป็น หนทาง สร้างโลกา
ประหยัดพา ให้เกิดสุข ไร้ทุกข์เอย

ใส่บาตรมีประโยชน์ 6
1. เพื่อให้พระเณรได้เล่าเรียนธรรมวินัย
2. เป็นการสร้างบุญให้แก่ตนเอง
3. เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ
4. ทำทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายใน
5. เพื่ออุทิศกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
6. ตายแล้ว ไปสู่สุคติภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น